Scandola 斯坎多拉木板 / Scandola 斯坎多拉涂漆

Scandola 斯坎多拉木板

门板组成

24 毫米内侧或外侧斯坎多拉横条实木门板。

Scandola 斯坎多拉涂漆

门板组成

24 毫米内侧或外侧斯坎多拉横条奥古曼木实木 涂漆(亚光 – 光泽度 20)。